Clicknext จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ BMS ให้กับเจ้าหน้าที่ MCOT

3573 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Clicknext จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ BMS ให้กับเจ้าหน้าที่ MCOT

Clicknext จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ BMS ให้กับเจ้าหน้าที่ MCOT
ทางบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ BMS ให้กับเจ้าที่ MCOT ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)