ABOUT US


บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด คือ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารรายการและการขายโฆษณา สำหรับสถานีโทรทัศน์ และ สถานีวิทยุที่ให้การบริการดูแลทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งาน จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์คที่จำเป็น รวมถึงจัดการอบรมให้ผู้ใช้งาน ทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยบริการที่รวดเร็ว แม่นยำ คุ้มค่ากับการทุน
 
ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบให้เหมาะสม รองรับ และสอดคล้องกับความต้องการในธุรกิจอุตสาหกรรม Broadcasting ในประเทศไทยโดยเฉพาะ และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหรือ Agency ที่มีความต้องการความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าระบบ BMS สามารถรองรับการทำงานในองค์กรของท่านได้อย่างแน่นอน