ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ BMS (MCOT)

4700 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ BMS (MCOT)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ BMS (MCOT)
ทางบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ BMS ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสนับสนุนการขาย ฝ่ายคิวโฆษณา และฝ่ายบัญชี ได้ร่วมหารือเพื่อพัฒนาระบบในส่วนการจัดการโฆษณาประเภทอื่นๆ (Tie-In) อาทิ การลงใบสั่งโฆษณาและการจัดคิวโฆษณา Tie-In เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)