ทาง Clicknext จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2559

4257 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทาง Clicknext จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2559

ทาง Clicknext จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2559
ทางบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร "การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดีในองค์กร" ให้กับบุคลากรภายในบริษัท เพื่อเป็นการปรับวิสัยทัศน์ในการทำงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ณ ไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 โดยงานสัมมนาครั้งนี้บุคลากรภายในบริษัทได้รับความรู้ ความประทับใจ และแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นอย่างมาก