มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2725 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 ให้แก่คุณศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และทีมงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)