มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

882 จำนวนผู้เข้าชม  |  New

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 ให้แก่คุณศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และทีมงานบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง